EULA

Son güncelleme: 12 Nisan 2023

Lütfen “Kabul Ediyorum” düğmesini tıklamadan, Gta San Andreas’ı indirmeden veya kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Yorum

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki şartlar altında tanımlanmış anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, ister tekil ister çoğul olsun, aynı anlamı taşıyacaktır.

Tanımlar

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:

  • Sözleşme, Uygulamanın kullanımına ilişkin Siz ve Şirket arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturan bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi anlamına gelir.
  • Uygulama Şirket tarafından sağlanan ve Sizin tarafınızdan Gta San Andreas adlı bir Cihaza indirilen yazılım programıdır
  • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bize” veya “Bizim” olarak anılacaktır) Gta San Andreas’ı ifade eder.
  • İçerik, içeriğin biçimi ne olursa olsun Sizin tarafınızdan gönderilebilen, yüklenebilen, bağlantı kurulabilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulabilen metin, resim veya diğer bilgiler gibi içeriği ifade eder.
  • Ülke şu anlama gelir: Türkiye
  • Cihaz, Bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Uygulamaya erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri, Uygulama tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek bir üçüncü tarafça sağlanan herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) anlamına gelir.
  • Siz, Uygulamaya erişen veya Uygulamayı kullanan kişi veya duruma göre, söz konusu kişinin adına Uygulamaya eriştiği veya Uygulamayı kullandığı şirket veya diğer tüzel kişi anlamına gelir.

Teşekkür

“Kabul Ediyorum” düğmesini tıklayarak, Uygulamayı indirerek veya kullanarak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, “Kabul Ediyorum” düğmesine tıklamayın, Uygulamayı indirmeyin veya kullanmayın.

Bu Sözleşme, Siz ve Şirket arasında yasal bir belgedir ve Şirket tarafından Size sunulan Uygulamayı kullanımınızı düzenler.

Uygulama, Size Şirket tarafından kesinlikle bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanım için lisanslanmıştır, satılmamıştır.

Lisans

Lisansın Kapsamı

Şirket, Uygulamayı kesinlikle bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak indirmeniz, kurmanız ve kullanmanız için Size geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans vermektedir.

Şirket tarafından Size verilen lisans, yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlarınız içindir ve kesinlikle bu Sözleşmenin şartlarına uygundur.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Uygulama, üçüncü taraf içeriğini (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir veya üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar sağlayabilir.

Şirketin, bunların doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif hakkı uygunluğu, yasallığı, dürüstlüğü, kalitesi veya diğer herhangi bir yönü dahil olmak üzere herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti için Size veya başka bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez ve olmayacaktır.

Uygulamayı kullanırken geçerli Üçüncü tarafların sözleşme Koşullarına uymalısınız. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve bunlara ilişkin bağlantılar, yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanır ve Sizin bunlara erişmeniz ve bunları kullanmanız tamamen kendi sorumluluğunuzdadır ve söz konusu üçüncü tarafların Hüküm ve koşullarına tabidir.

Süre ve Fesih

Bu Sözleşme, Siz veya Şirket tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın bu Sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda, bu Sözleşme Şirket tarafından önceden bildirimde bulunulmaksızın derhal feshedilecektir. Uygulamayı ve tüm kopyalarını Cihazınızdan veya bilgisayarınızdan silerek de bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

Bu Sözleşmenin feshedilmesi üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durduracak ve Uygulamanın tüm kopyalarını Cihazınızdan sileceksiniz.

Bu Sözleşmenin feshi, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birinin Sizin tarafınızdan (bu Sözleşmenin süresi boyunca) ihlal edilmesi durumunda, Şirketin kanun veya hakkaniyete ilişkin haklarını veya çarelerini sınırlamayacaktır.

Tazminat

Şirketi ve ana şirketlerini, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, ortaklarını ve lisans verenlerini (varsa), makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, (a) Uygulamanın kullanımı; (b) bu ​​Sözleşmenin veya herhangi bir yasa veya yönetmeliğin ihlali; veya (c) bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkının ihlali.

Garanti Yok

Uygulama Size “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve tüm kusurları ve kusurları ile birlikte hiçbir garanti verilmeksizin sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve bağlı kuruluşları ve onların ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, bunlarla ilgili açık, zımni, kanuni veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme ile ilgili tüm zımni garantiler ve işlem, performans, kullanım veya ticaret uygulamasından doğabilecek garantiler dahil olmak üzere Uygulama. Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, Şirket, Uygulamanın ihtiyaçlarınızı karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, başka herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu olacağına veya çalışacağına dair hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve hiçbir şekilde beyanda bulunmaz. kesinti olmadan, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayın veya hatasız olun veya herhangi bir hata veya kusur düzeltilebilir veya düzeltilecektir.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin sağlayıcılarından herhangi biri, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermez: (i) Uygulamanın çalışması veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve bunlarda yer alan malzemeler veya ürünler; (ii) Uygulamanın kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya geçerliliği; veya (iv) Şirket tarafından veya Şirket adına gönderilen Uygulamanın, sunucularının, içeriğinin veya e-postalarının virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğini.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli garanti türlerinin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki hariç tutmaların ve sınırlamaların bazıları veya tamamı Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasa kapsamında uygulanabilir olan en geniş ölçüde uygulanacaktır. Kanun kapsamında reddedilemeyecek herhangi bir garantinin mevcut olduğu ölçüde, Şirket bu tür garantiden tek başına sorumlu olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Karşılaşabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve yukarıdakilerin tümü için sizin münhasır çözüm yolunuz, Uygulama için Sizin tarafınızdan fiilen ödenen tutarla sınırlı olacaktır. veya Uygulama aracılığıyla veya Uygulama aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız 100 USD.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda özel, tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kar kaybı, zarar ve zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. verilerin veya diğer bilgilerin, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Uygulamanın kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan mahremiyet kaybı, üçüncü taraf yazılım ve/veya üçüncü taraf donanım ile birlikte kullanılan Uygulama veya bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı olarak), Şirkete veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa ve çare temel amacını yerine getiremese bile.

Bazı eyaletler/yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma Sizin için geçerli olmayabilir.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, söz konusu hükmün amaçlarını yürürlükteki yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde gerçekleştirmek için değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. .

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerekli kılınmaması, bir tarafın bu hakkı kullanma veya bundan sonraki herhangi bir zamanda bu tür bir ifayı talep etme kabiliyetini etkilemeyecek veya ihlalden feragat edilmesi teşkil etmeyecektir. müteakip herhangi bir ihlalden feragat.

Ürün Hak Talepleri

Şirket, Uygulama ile ilgili herhangi bir garanti vermez.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumluluğu

(i) ABD hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından “terörü destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almıyorsunuz.

Bu Sözleşmedeki Değişiklikler

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme veya yenisiyle değiştirme hakkını saklı tutar. Bir revizyon önemliyse, herhangi bir yeni şartın yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Neyin önemli bir değişiklik teşkil ettiği tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenecektir.

Herhangi bir revizyon yürürlüğe girdikten sonra Uygulamaya erişmeye veya Uygulamayı kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, artık Uygulamayı kullanma yetkiniz yoktur.

Geçerli Yasa

Bu Sözleşme ve Uygulamayı kullanımınız, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülkenin kanunlarına tabi olacaktır. Uygulamayı kullanımınız diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Sözleşmenin Tamamı

Sözleşme, Sizinle Şirket arasındaki Uygulamayı kullanımınızla ilgili sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Sizinle Şirket arasındaki önceki ve eş zamanlı tüm yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerine geçer.

Diğer Şirketin hizmetlerini kullandığınızda veya satın aldığınızda geçerli olan ve söz konusu kullanım veya satın alma sırasında Şirketin Size sağlayacağı ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Bu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Bizimle iletişime geçebilirsiniz: